Anatomia roślin

Anatomia roślin (gr. anatomē = cięcie) – dział botaniki, który zajmuje się badaniem wewnętrznej budowy roślin, którą obserwuje się pod mikroskopem, budową tkankową organów, ich wrostem i rozwojem, a także stosunkami panującymi pomiędzy budową i czynnościami życiowymi roślin oraz przystosowaniem ich organizmów do życia. Anatomia porównawcza pozwala na prawidłowe (ewolucyjne i filogenetyczne) uszeregowanie roślin.

Zarówno morfologia roślin jak i anatomia są wzajemnie połączone i zależne od siebie. Dlatego też łączy się je w we wspólną naukę – organografię, zajmującą się w szczególnośći roślinami wyższymi.

Z anatomii wyodrębniono takie działy jak:

* histologia – nauka o tkankach

* cytologia – nauka o komórce

* fizjologia roślin

* genetyka

* embriologia roślin – zajmująca się zagadnieniami rozmnażania

a także:

* anatomia roślin zielnych

* anatomia roślin drzewiastych

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#schemat budowy pomidora

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top