Budowa roślin articles

ziolowe-pl

Anatomia roślin

Anatomia roślin

Anatomia roślin (gr. anatomē = cięcie) – dział botaniki, który zajmuje się badaniem wewnętrznej budowy roślin, którą obserwuje się pod mikroskopem, budową tkankową organów, ich wrostem i rozwojem, a także stosunkami panującymi pomiędzy budową i czynnościami życiowymi roślin oraz przystosowaniem …

ziolowe-pl

Budowa rośliny zielnej

W budowie każdej rośliny zielnej, np. mechu, kwiatu wyróżniamy dwie części:

część nadziemna, na którą składa się:

* zarodek,

* nasienie,

* kwiat,

* liść,

* łodyga.

Podziemna, czyli:

* korzenie.

Źródło: wikipedia.org

#budowa rośliny zielnej #budowa pomidora #budowa rosliny …

Top