Tag Archives: pacjentów

Apteki

Apteki

Monitor Zdrowia OSOZ: Styczeń okresem bessy w aptekach Potwierdziły się przewidywania analityków Ogólnopolskiego Systemu Zdrowia dotyczące znacznego spadku obrotów w aptekach w pierwszym miesiącu 2010 roku. Jak pokazują dane pochodzące z Monitora Zdrowia obrót w statystycznej aptece w styczniu zmalał o 10,2% w stosunku do grudnia 2009 oraz blisko 9 % w porównaniu ze sprzedażą w styczniu ubiegłego roku.…

Zalecono zatwierdzenie dabigatranu w UE

Zalecono zatwierdzenie dabigatranu w UE w zapobieganiu udarom u pacjentow z MP Zalecenie dla rejestracji w Europie dabigatranu w zapobieganiu udarom u chorych z migotaniem przedsionków Pierwsza od 50 lat realna alternatywa dla warfaryny w zapobieganiu udarom u pacjentów z migotaniem przedsionków, która uzyskała pozytywną opinię UE.…

ForumOnkologiczne.pl – nowy serwis medyczny dla lekarzy i pacjentów

Firma Medforum uruchomiła ForumOnkologiczne.pl – serwis medyczny przeznaczony dla lekarzy onkologów, osób cierpiących na choroby nowotworowe oraz ich bliskich. Portal wyróżnia się jasno sprecyzowanym profilem tematycznym, a treści medyczne zawarte na jego łamach tworzone są przez specjalistów i osoby związane zawodowo ze służbą zdrowia.…
Top