Tag Archives: wikipedia

Chwast

Chwast

Chwast – każda roślina niepożądana z punktu widzenia gospodarki rolnej, która rośnie na polu uprawnym, łące, pastwisku itp. Chwasty szybko przystosowują się do danej uprawy, szybciej i bujniej rosną w porównaniu do roślin uprawnych. Chwasty dzielimy na: * segetalne – związane z uprawami, rosnące przede wszystkim na polach, wśród roślin uprawnych, niekiedy mogące przyczynić się do obniżenia plonu.…

Trawy

Wiechlinowate, trawy (Poaceae (R. Br.) Barnh., Gramineae) – rodzina roślin zielnych (częściej bylin niż roślin jednorocznych) należąca do rzędu wiechlinowców. Liczy ok. 11 tys. gatunków. Stanowi ona główny komponent roślinności stepowej, łąkowej i pastwiskowej. Należą do niej również rośliny uprawne, w tym zboża.…

Budowa rośliny zielnej

W budowie każdej rośliny zielnej, np. mechu, kwiatu wyróżniamy dwie części: część nadziemna, na którą składa się: * zarodek, * nasienie, * kwiat, * liść, * łodyga. Podziemna, czyli: * korzenie. Źródło: wikipedia.org hastagi na stronie: #budowa rośliny zielnej #budowa pomidora #budowa rosliny zielnej #części rośliny zielnej #budowa cebuli #schemat budowy rośliny #pomidor budowa #budowa rośliny pomidora #budowa cebuli rysunek #budowa rośliny zielnej…
Top