Mchy

Mchy (Bryopsida, Musci) – klasa roślin lądowych należacych do typu (gromady) mszaków. Obejmuje ok. 14 tysięcy gatunków, w Polsce tylko ok. 650. Większość mchów (95%) należy do prątników (Bryidae).

Mchy posiadają rhizoid zamiast korzeni. Poza brakiem systemu przewodzącego cechują sie cyklem życiowym w którym dominującą formą jest haploidalny gametofit. Sporofity (forma diploidalna) są krótko żyjącą formą.

Rozmnażanie

Plemniki wnikają do wnętrza rodni, a jeden z nich łączy się z komórką jajową i powstaje zygota. Z zygoty powstaje roślina rozmnażająca się bezpłciowo (sporofit). Sporofit rozwija się początkowo wewnątrz rodni, a potem wyrasta ponad nią dźwigając na szczycie puszkę z zarodnikami. Zarodniki padają na podłoże i kiełkują w tzw. splątki. Sporofit jast znacznie mniejszy, związany stale z gametofitem i odżywia się jego kosztem. Mchy wykazują przemianę pokoleń, w której dominuje gametofit będący samodzielną rośliną. Do rozmnażania mchów konieczna jest obecność wody.

Systematyka

Podklasa: bezlisty (Buxbaumiidae)

Rząd: Buxbaumiales

Rodzina: bezlistowate (Buxbaumiaceae)

Rodzaj: bezlist (Buxbaumia)

Gatunek: bezlist okrywkowy (Buxbaumia viridis)

Rodzina: Diphysciaceae

Podklasa: naleźliny (Andreaeidae)

Rząd: naleźlinowce (Andreaeales)

Rodzina: naleźlinowate (Andreaceae)

Podklasa: płonniki (Polytrichidae)

Rząd: płonnikowce (Polytrichales)

Rodzina: płonnikowate (Polytrichaceae)

Podklasa: prątniki, mchy właściwe, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe (Bryidae)

* Rząd: płoniwowce (Pottiales)

o Rodzina: płoniwowate (Pottiaceae)

* Rząd: podsadnikowce (Splachnales)

o Rodzina: podsadnikowate (Splachnaceae)

o Rodzina: parzęchlinowate (Meesiaceae)

o Rodzina: parzęchlinkowate (Catoscopiaceae Boul. et Broth.)

* Rząd: prątnikowce (Bryales)

o Rodzina: białozębowate (Leucodontaceae)

o Rodzina: drabinowcowate (Cinclidiaceae)

o Rodzina: merzykowate (Mniaceae)

o Rodzina: miecherowate (Neckeraceae)

o Rodzina: osadniczkowate (Disceliaceae)

o Rodzina: płaskomerzykowate (Plagiomniaceae)

o Rodzina: prątnikowate (Bryaceae)

o Rodzina: próchniczkowate, mochwianowate (Aulacomniaceae)

o Rodzina: szmotłochowate (Bartramiaceae)

o Rodzina: świetlankowate (Schistostegaceae Schimp.)

o Rodzina: trzęsicowate (Timmiaceae)

o Rodzina: zdrojkowate (Fontinalaceae)

o Rodzina: Ephemeraceae

o Rodzina: Oedipodiaceae

* Rząd: rokietowce (Hypnales)

o Rodzina: błotniszkowate (Helodiaceae)

o Rodzina: drabikowate (Climaciaceae)

o Rodzina: gajnikowate (Hylocomiaceae)

o Rodzina: krótkoszowate (Brachytheciaceae)

o Rodzina: krzywoszyjowate (Amblystegiaceae)

o Rodzina: płaszczeńcowate, dwustronkowate (Plagiotheciaceae)

o Rodzina: rokietowate (Hypnaceae)

o Rodzina: tujowcowate (Thuidiaceae)

* Rząd: skrętkowce (Funariales)

o Rodzina: skrętkowate, zgliszczynowate (Funariaceae)

* Rząd: szurpkowce (Orthrotrichidales)

o Rodzina: szurpkowate (Orthotrichaceae)

* Rząd: widłozębowce (Dicranales)

o Rodzina: bielistkowate, modrzaczkowate (Leucobryaceae)

o Rodzina: opończykowate (Encalyptaceae Schimp.)

o Rodzina: skrzydlikowate (Fissidentaceae)

o Rodzina: widłozębowate (Dicranaceae)

o Rodzina: Diphysciaceae

o Rodzina: Ditrichaceae

o Rodzina: Grimmiaceae

o Podklasa: Archidiidae

Rodzina: Archidiaceae

o Rodzaj: Archidium

Gatunek: Archidium alternifolium (Hedw.)

Rodzina: Seligeriaceae

Podklasa: torfowcowe, torfowce (Sphagnidae)

Rząd: torfowce (Sphagnales)

Rodzina: torfowcowate

(Sphagnaceae)

Podklasa: Tetraph

Rząd: Tetraphidales

Rodzina: czterozębowate (Tetraphidaceae)

Rodzaj: Tetraphis

Gatunek: Tetraphis pellucida Hedw.

Rodzaj: Tetrodontium

Gatunek: Tetrodontium brownianum (Dicks.)

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#bezlist okrywkowy #mchy ciekawostki #mchy jako zioła

Authors
Tags , ,

Related posts

Top